top of page
برامج تدريب أكات للسائقين
Image by Tim Foster

الامتحان الإلكتروني
امتحان تجريبي

TAKİP MESAFESİ

- Sürücüler, önlerinde giden araçları, kendi araçlarının km. cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre mesafesinden takip etmek zorundadırlar. Örneğin, 90 km./s hızla giden bir aracın öndeki aracı takip mesafesi 45m. dir.

- Takip mesafesi aynı zamanda, takip eden aracın 2 saniyede kat edeceği yol uzunluğu kadardır. Bu sürenin tespitinde, 88-89 yöntemi kullanılır.  (Bu sayılar aralıksız söylendiğinde aradan iki saniye geçmektedir).

- Kol ve grup halinde araç kullananlar, araçları arasında diğer araçların güvenle gidebilecekleri açıklıklar bulundurmak zorundadırlar. Bu açıklıkların ölçüsü takip mesafesinden az olamaz. 
- Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim yerleri dışında diğer araçları 50 m. den daha yakın takip edemezler.  

 ÖNDEKİ ARACI GEÇME KURALI

Sürücülerin önlerinde giden aracı geçmeleri için;

1- Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde,

2- Köprülerde, tünellerde, kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde, görüşün yetersiz olduğu tepe üstü ve virajlarda, önlerindeki araçları geçmeleri yasaktır.

    Sağa dönüşler:

1- Dönüş işareti vermeye,

2- Yolun gidişe ayrılmış olan kısmının soluna yanaşmaya,

3- Hızını azaltmaya,

4- Dönüşe başlamadan, varsa sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını vermeye,

5- Dönüş sırasında, karşıdan gelen ve emniyetle duramayacak kadar kavşağa olan araçların geçmesini

    beklemeye,

6- Gireceği yolun gidişe ayrılan kısmına girmek üzere, arkadan gelen ve sola dönecek diğer taşıtları

    engellememek için dönüşünü geniş kavisle yapmaya,

7- Dönüş sırasında ilk geçiş hakkını, kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara, varsa bisiklet yolundaki

    bisikletlere vermeye mecburdurlar.

    Araç sürücülerinin: 
1-
Bağlantı yollarında geri gitmeleri, 
2- Tek yönlü yollarda, duraklama veya park manevrası dışında geri gitmeleri, 
3- İki aracın emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan iki yönlü yol kesimlerinde, karşılama ve geçiş kolaylığı 

    dışında, geri gitmeleri, 
4-
Daha geniş yollarda geriye giderken manevra dışında şerit değiştirmeleri, 
5- Trafiği yoğun olan yollarda geriye dönmeleri yasaktır. 

    Trafik polisi, ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhaları bulunmayan kavşaklarda;

1- Bütün araçlar geçiş üstünlüğüne sahip araçlara görev anındayken öncelik verir. 
2- Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvay hattı bulunan yoldan geçen araçlara, 
3-
Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 
4-
Tali yoldan çıkan sürücüler anayoldaki sürücülere, 
5- Dönel kavşak dışındaki sürücüler, dönel kavşak içindeki araçlara, 
6- Bir iz veya mülkten karayoluna çıkan sürücüler, karayolundaki araçlara ilk geçiş hakkını vermek

    zorundadır. 

 

ARKADAKİ ARACA YOL VERME

    Geçilen araç sürücüsü, kendisini geçmek isteyen araçların işaretini alınca: 
1-
İki yönlü, iki şeritli yollarda taşıt yolunun sağ kenarına yakın gitmek, 
2- Dörtten fazla şeritli ve bölünmüş yollarda bulunduğu şeridi izlemek, 
3- Hızını artırmamak, 
4- Dar taşıt yollarında, trafiğin yoğun olduğu karayollarında yavaş gitmek sebebiyle kendilerini geçmek isteyen

    araçlara geçme kolaylığı sağlamak, gerekirse yavaşlamak veya durmak zorundadır. 
-  Sürücülerin arkadaki araca dönüş ışıklarıyla geç işareti vermeleri yasaktır. 
-  Geçilen araç sürücülerinin, kendilerini geçmek isteyen sürücülere karşı yol vermemeleri, hız arttırmaları ve

   sola dönüşe geçmeleri yasaktır.

 

ARAÇLARIN MANEVRALARI (DÖNÜŞLER)

    Sağa Dönüş; 
a-
Dönüş işareti verilir. 
b- Sağ şeride veya işaretle dönüş izni verilen şeride girilir. 
c-
Hız azaltılır. 
d- Dar bir kavisle dönülür. 
e- Dönüş sırasında ilk geçiş hakkı, karşıya geçen yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere verilir. 

    Sola Dönüş; 
a- Dönüş işareti verilir. 
b- Yolun gidişe ayrılan kısmının soluna yanaşılır. 
c- Hız azaltılır. 
d- Dönüşe başlamadan önce sağdan ve karşıdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkı verilir. 
e- Geniş kavisle dönülür. 
f- Dönüş sırasında ilk geçiş hakkı, karşıya geçen yayalara varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere verilir. 
g- Girilen yol çok şeritli ise, en sağ şerit dışında uygun bir şeride girilir.

    Dönel Kavşaklarda Dönüş; 
a- Dönüş işareti verilir. 
b- Hız azaltılır. 
c- Sol veya geriye dönülecekse, orta adaya yakın şeritten kavşağa girilir. 
d- Sağa dönülecekse orta adaya uzak şeritten kavşağa girilir 
e- Girilecek yola yaklaşıldığında sağa dönüş işaretiyle birlikte sağa yaklaşarak dönel kavşaktan çıkılır. 
f- Dönel kavşakta geriye dönülecekse, girilecek yola yaklaşıncaya kadar bulunulan şerit muhafaza edilir. 

   Geri Gitme ve Geri Dönüşler;

   Sürücülerin: 

a- Bağlantı yolları, oto yollar ve tek yönlü yollarda (duraklama ve park manevrası dışında), dar taşıt yollarında 

    geri gitme ve geri dönmeleri, 
b- Manevra dışında geriye giderken şerit değiştirmeleri, 
c-
Trafiği yoğun olan yollarda geriye dönmeleri yasaktır. 
d- Dönüş sırasında araç sürücüleri, yaya ve bisikletliler için yeşil ışık yanmakta iken, yaya ve bisiklet yolundan geçen yoksa veya yayalar uzakta iseler, ilk geçiş hakkını engellememek şartıyla dönüşlerine devam edebilirler. 
e- Dönüşlerde, gidilen ve durulan şeridi değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini önceden ve uygun bir zamanda ve mesafede, dönüş işareti vererek belirtmeleri, işaretlerini manevra süresince sürdürmeleri mecburidir. İşaret verildiği anda aniden şerit değiştirmek yasaktır. 
f- Kamyon, otobüs, çekici, römork ve yarı römork takılı bir aracın geri manevrası sürücünün görüşüne açık alanda emniyetle yapılmıyor ise sürücü, aracın arkasında bir gözcü bulundurmak zorundadır. 
g-
Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklara giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak üzere gerekli hallerde ilerleyen ve bulundukları yarden çıkacak veya şerit değiştirecek olan araç sürücüleri, manevra yapan bu araçlara yol vermek zorundadır.

 

KAVŞAKLARDA İLK GEÇİŞ HAKKI KURALLARI

    Kavşağa yaklaşan sürücüler, kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar. 
Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda; 
1- Bütün sürücüler, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 
2- Doğru geçmekte olan tramvaylara, 
3- Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler, bu yoldan geçen araçlara, 
4- Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, 
5- Tali yoldan anayola çıkan sürücüler anayoldan gelen araçlara, 
6- Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel  kavşak içindeki araçlara, 
7- Bir iz veya mülkten (geçiş yolundan) karayoluna çıkan sürücüler karayolundan gelen araçlara,

8- Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara, 
    Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı olduğu işaretlerle belirtilmemiş ise; 
1- Motorsuz araç sürücüleri, motorlu araçlara, 
2- Lastik tekerlekli traktör ve iş makinesi sürücüleri, diğer motorlu araçlara, 
3- Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca, 
4- Kavşağa gelen sürücüler, kavşak giriş ve çıkışlarında kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara, geçiş hakkını vermek zorundadırlar. 
    Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı, kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise, sürücünün kavşağa girmeleri yasaktır. Sürücünün kavşakta gereksiz olarak yavaşlamaları, durmaları, araçtan inmeleri veya araçlarının motorlarını durdurmaları yasaktır. 

 

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

    Görev sırasında belirli araç sürücülerinin, can ve mal güvenliğin tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmalarına geçiş üstünlüğü denir. 
1- Ambulanslar 
2- İtfaiye araçları 
3- Polis araçları 
4- Sivil savunma araçları 
5- Koruyan ve korunan araçlar 
- Geçiş üstünlüğüne sahip araçların 150 metreden görülür lambaları olmalıdır. 150 metreden duyulur sirenleri olmalıdır. 
- Sarı tepeli lambalı araçlar geçiş üstünlüğüne sahip değildir. Sarı tepe lambası araçlara kendilerini belli etmek için takarlar diğer araç kullananlar da daha dikkatli araç kullanırlar. 

 

GELEN TRAFİKLE KARŞILAŞMA HALİNDE GEÇİŞ KOLAYLIĞI SAĞLAMA KURALLARI

     Araç sürücüleri; 
a- İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda; karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa, geçişi kolaylaştırmak için yer ayırmak, aracını sağ kenara yanaştırmak, gerekli hallerde sağa yanaşıp durmak, 
b- Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hallerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçlar, varsa önceden sığınma cebine girmek, sığınma cebi yoksa sağ tarafa yanaşıp durmak, çıkan araç için manevra imkanı bulunmadığının açıkça anlaşılması halinde de geri gitmek, 

c- Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa;

1- Motorsuz araçları sürenler motorlu araçlara, 
2- Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, LTT, iş makinelerini sürenler yazılış sırasına göre kendisinden önceliklere, geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar. 

 

DURMA – DURAKLAMA PARKETME KURALLARI

   Durma; 
   Araçların; görevli kişilerce, verilen dur emrinde, sesli, işaretli dur emrinde veya kırmızı ışıkta işaret levhalarına uyularak veya önündeki araçların durması ve arıza halleri gibi her türlü trafik mecburiyeti nedeni ile durdurulması halleri “Durma” dır. 
   Gereksiz olarak trafiği aksatacak, engelleyecek ve tehlikeye düşürecek şekilde araçların durdurulması yasaktır. 

  Duraklama; 
Durma halleri dışında yolcu indirip bindirmek, yük yüklemek veya boşaltmak veya beklemek amacı ile araçların kısa süreler içinde durdurulması “Duraklama” dır. 
Duraklama, bekleme amacıyla yapılıyorsa, bunun süresi en çok 5 dakikadır. Bu sürenin geçirilmesi park etme sayılır. 

 

DURAKLAMANIN YASAK OLDUĞU YERLER

1- Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işaretiyle belirtilmiş olduğu yerlerde. 
2- Sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç). 
3- Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde. 
4- Kavşaklar, tüneller, rampalar ve bağlantı yollarında ve buralarda yerleşim merkezleri içinde 5 metre yerleşim

    merkezleri dışında 100 metre mesafede. 
5- Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde ve dönemeçlerde. 
6- Duraklayan veya park eden araçların yanında. 
7- Otobüs ve taksi duraklarında. 
8- İşaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında, yerleşim birimi içinde 15 metre,

    yerleşim birimi dışında 100 metre mesafede. 
9- Zorunlu haller dışında, yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde duraklamak yasaktır.

    İndirme – Bindirme Kuralları:

Araç sürücülerinin; 
1-
Yolcularını aracın sol tarafından indirip-bindirmesi, 
2- Araç durmadan kapı açması, 
3- Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmesi, yasaktır. 

 

PARK ETMENİN YASAK OLDUĞU YERLER

1- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde

2- Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını gösteren işaret levhalarına 15 m mesafe içinde

3- Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde

4- Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde

5- Kamuya açık olan tesis ve iş yerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden 5m içinde

6- Alt ve üst geçitlere 10 m mesafe içinde park etmek yasaktır.

 

PARK ETMEDE YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR

1- Aracın el freni çekilir ( sabitleştirilir )

2- Motor durdurulur

3- Eğimli yollarda vites inişte geri yokuşta 1. vitese takılır

4- Aracın arka tekerlerine yolun eğilimine göre takoz konulur

5- Araç terk edilirse camlar ve kapılar kilitlenir.

-  Duraklamanın yasak olduğu her yerde park etmek de yasaktır. 
-  Kavşaklarda park etme yasağı şehir içerisindeki kavşaklarda 30 metre, şehir dışında 150 metre park etmiş iki araç arasında 1,5 metre olmalıdır.

 

ARAÇLARIN IŞIKLARI

     Araçlar geceleri veya sis, kar şiddetli yağmur ve yeterli derecede aydınlatılmamış tünel gibi görüşün yetersiz olduğu yer, zaman ve hallerde ışıklarını yakmak zorundadır.

     Uzağı Gösteren Işıklar(uzun huzmeli farlar); 
1-  
Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, 
2-  
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, 
3-  Benzeri yer ve hallerde, 
Sürücüler, geceleri, yakın ilerisi görülmeyen kavşak,dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken, yakın ve uzağı gösteren ışıkları ardı ardına ve sıra ile yakarak gelişlerini haber vermek zorundadır. 

    Yakını Gösteren Işıklar; 
1-
Karşılaşmalarda, 
2- Aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde, 
3-
Öndeki aracı takip ederken, 
4- Gece bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar, 
5- Gündüz görüşü azaltan sisli,yağışlı ve benzeri havalarda kullanılır. 
Kuyruk ışıklarının uzağı veya yakını gösteren ışıklar veya sis ışıkları ile birlikte kullanılması zorunludur. 

-  Kısa farla 25 m. , uzun farlar 100 m. ileriyi aydınlatır.

    Işıkların Kullanılmasında Yasaklar; 
1-
Sis ışıklarının; sisli,karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında ve diğer farlarla birlikte yakılması, 
2- Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması, 
3- Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi, 
4- Öndeki aracı geçişlerde uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakılması,

5- Yönetmelikte belirlenen esaslara aykırı nitelikte ışık takılması ve kullanılması 
6- Sadece park lambaları veya sis ışıkları ile seyredilmesi, yasaktır. 

ARIZALI ARAÇLAR

     İşaretlenmesi;

     Bozulan araçların durumuna göre; 
1- Araçların park ışıkları yakılmadığı, yakılamadığı ve yakılması halinde bile, diğer araç sürücüleri tarafından 150 m. mesafeden açıkça görülmediği takdirde, bozulan aracın ön ve arkasına uygun yerlere, diğer araç sürücülerinin 150 m. mesafeden açıkça görebilecekleri şekilde birer kırmızı reflektör veya kırmızı ışıklı cihaz konulması, 
2- Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı renkteki yansıtıcının veya kırmızı ışıklı cihazın, araçtan en az 30 m. uzaklığa, diğer araç sürücülerinin en az 150 m. mesafeden görebilecekleri yer ve şekilde yerleştirilmesi, 
3- Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az 150 m. den net olarak görülebilecek şekilde 150 x 25 cm. ebadında engel işaretinin konulması  mecburidir. Bozulan araç tehlikeli madde taşıyor ise, her durumda kırmızı ışıklı cihaz kullanılacak ve devamlı şekilde başında beklemek suretiyle gözetim altında tutulacaktır. 
Gerekli tedbirler alınıncaya kadar araçta acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları varsa bunlar yakılır.
 

    Çekilmesi;

    Çekilen Aracın;

1- Ağırlığı, çeken aracın taşıması sınırından fazla ağır olmayacaktır. 
2- Sürücünün yönetiminde olacaktır. 
3-
Işık donanımı bozuk ise, arkasına gündüz 20 x 20 cm. ebadında kırmızı bez, gece kırmızı ışık veya reflektör

    konur. 

Çeken ve Çekilen Araçlarla İlgili Şartlar; 
1-
Her iki araç boş olacak, yolcu taşınmayacak, 
2- İki aracın bağlantısı çelik çubuk, çelik halat veya zincirlerle yapılacak, 
3- İki araç arasındaki mesafe 5 m. yi geçmeyecek. Bu açıklık 2,5 m. yi geçtiği takdirde, bağlantının orta kısmına

    gündüz kırmızı yansıtıcı veya bez, gece kırmızı ışık veya yansıtıcı konacaktır. 
4- Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklık 1 m. den fazla olmayacak, bağlantı, iki aracın birbirlerine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri)   yapılmış olacak.

5- Çeken araç, freni bozuk aracı çekerken 15 km/s. hızdan, diğer hallerde 20 km/s. hızdan fazla hızla

    sürülmeyecektir. 
6- Kendi kendine hareket gücü olmayan römork ve benzeri arızalı araçlar ile başka bir araçla çekilemeyecek durumda olan arızalı araçlar, yalnız kurtarıcı araçlarla çekilecektir. 

    Özetlenecek olursa; 
    Freni arızalı olmayan araçların çekilmesi:

1- Çekme halatı, çekme zinciri veya çekme demiri ile çekilir.

2- Çekme halatının uzunluğu en fazla 5m. olmalıdır.

3- Halatın uzunluğu 2,5m. geçerse kırmızı yansıtıcı bağlanmalı

4- Hız saatte en fazla 20km olmalı.

5- Yolcu ve yük taşınmamalı.

    Freni arızalı olan araçların çekilmesi;

1- Çeki demiri ile çekilmeli.

2- Demir uzunluğu en fazla 1m. olmalı.

3- Hız saatte 15km. geçmemeli.

4- Yolcu ve yük taşınmamalı.

TEDBİRSİZ VE SAYGISIZ ARAÇ SÜRME

    Araç sürücülerinin; 
1- Su, çamur ve benzerlerini sıçratarak, atarak, dökerek, 
2- Korkutarak veya şaşırtarak, 
3- Sigara külü izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökerek, 
4- Özel amaçlarla keyfi veya kasıtlı davranışlarda bulunmak suretiyle yaya ve taşıt trafiğinin seyir emniyetini

    ihlal ederek veya tehlikeye düşürerek, 
5- Seyir halinde sürücülerin cep ve araç telefonu ile benzeri haberleşme cihazlarını kullanması, Tedbirsiz ve

    saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmeleri yasaktır 
    Taşıtlara monte edilecek özel setlerle cep veya araç telefonları ele alınmadan kullanım imkanı

    sağlandığında, sürücü zorunlu hallerde telefon görüşmesi yapabilecektir. 

 

SES, MÜZİK, GÖRÜNTÜ VE HABERLEŞME CİHAZLARI

    Uyarı İşareti Olarak Kullanılan Ses Cihazlarının; 
1- Yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken gelişini haber verme, yol

    trafik durumunun gereğine göre, karayolunu kullananları uyarma ve geçme halleri dışında kullanılması, 
2- Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde gereksiz veya gereğinden fazla uzun ve ayarsız olarak

    seslendirilmesi, 
3- Geçiş üstünlüğüne sahip araçlarda bulundurulması gerekenlerin diğer araçlara takılarak kullanılması,

    yasaktır 
    - Görüntü cihazlarının, kamu hizmeti yolcu taşımacılığı yapan araçlara takılması ve kullanılması yasaktır. 

Pikap, Teyp ve Benzeri Cihazlar; 
1-
Dolmuş otomobilleriyle kamu hizmeti taşıması yapan minibüslerde bulunmayacaktır.

2- Otobüslerde, sürücünün kullanamayacağı bir uzaklıkta bulunabilecektir. 

Hoparlörler; 
1- Trafik tescil kuruluşlarından izin alındıktan sonra takılabilecektir.

 

OKUL TAŞITININ ÇALIŞTIRILMA ESASLARI

1- Okul taşıtının “DUR” işareti yakıldığında, diğer bütün araçlar duracak, öğrenci indirme bindirme

    işlemi bitinceye kadar okul taşıtı geçilmeyecektir. 
2- “DUR” işareti sadece öğrenci indirme bindirme işlemi sırasında yakılacak, bu ışık frene basıldığında yanan ışıkla birlikte yanmayacak. 
3- Okul taşıtlarına, taşıma sınırını aşacak sayıda öğrenci bindirilmeyecektir. 
4- Taşıt içi düzenini sağlamak ve taşıta iniş ve binişlerde öğrenciye yardımcı olmak üzere okul taşıtında bir rehber öğretmen veya kişi bulunacaktır. 
5- Öğrencilerin kolayca yetiştiği cam ve pencereler sabit olacaktır. 

-  Okul taşıtlarının akasında 30cm. çapında kırmızı dur lambası olmalıdır.

-  Hatalı park olursa parasını araç sürücüsü ya da sahibi öder. 
-  Şehir merkezinde kamyon, otobüs ve traktör park yapamaz. 

 

YAYA, OKUL, DEMİRYOLU GEÇİTLERİNDEN GEÇME

    Yaya ve Okul Geçitlerine yaklaşan sürücüler; 
1-
Hızlarını azaltmaları, 
2- Geçitten geçen yaya veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri,

3- Varsa okul geçit görevlisinin işaretine uymaları, zorunludur. 

    Demiryolu Geçitlerinde Sürücülerin; 
1- Geçidin durumuna uygun hızla geçmeleri, 
2- Işıklı veya sesli talimatın vereceği “DUR” işaretine uymaları, 
3- Taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan bariyer varken geçide girmemeleri,

    Sürücülerin Kontrolsüz Demiryolu geçitlerinde; 
1- Geçmeden önce geçide makul bir mesafede  durmaları, 
2- Herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığından emin olduktan sonra geçmeleri, mecburidir.

 

ARAÇLARDA AZAMİ UZUNLUK VE AZAMİ DİNGİL AĞIRLIKLARI

ARAÇLARIN BOYUTLARI; 
Azami genişlik 2.55 metre , Azami Yükseklik 4.00 metre  
Frigofirik taşıtların yalnız frigofirik yapılarında genişlikleri 2.60 metre  

AZAMİ UZUNLUKLAR 
-
Otobüs Dışındaki Motorlu Araçlarda 12.00 Metre  
- Romorklarda 12.00 Metre  
-
İki Dingilli Otobüslerde, 13,50 Metre 
- Romorklu Otobüslerde, 18,75 Metre 
-
Romorklu Kamyonlarda, 18,75 Metre 
- İki Romorklu Katarlarda, 22.00 Metre 
TOPLAM AĞIRLIKLAR 
-  
2 Dingilli motorlu araçlarda 18 ton 
-  3 Dingilli motorlu araçlarda 25 (26) ton 
-  4 Dingilli motorlu araçlarda 32 ton 
- 5 veya daha çok dingilli araçlarda 40 ton 
- Tahrikli tek dingilli araçlarda 11,5 ton 

AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIK 
- Dingiller arası mesafe 1,3 m ile 1,8 arası ise 18 (19) ton

- Tariksiz tek dingilli araçlarda dingil ağırlığı 10 tondur.

 

YÜKLEME KURALLARI

- Araçlara, taşıma sınırı üstünde yolcu veya yük alınması, taşıma sınırı aşılsın veya aşınmasın, dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yük yüklenmesi yasaktır. 
- Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan özel yüklerin karayolu ile taşınması için Karayolları Genel Müdürlüğü’nden özel izin almak zorunludur. 
- Araçların ağırlık kontrolleri Karayolları Genel Müdürlüğü’nce yapılır. 
- Radyoaktif maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınabilmesi için Atom Enerjisi Komisyonu’ndan izin alınması zorunludur. 

  Yükleme Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar; 
1- Yükün, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklenmesi, 
2- Dengeyi bozacak, yolda bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar oluşturacak şekilde yüklenmesi,

3- Görüşe engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakalarını, ayırım işaretlerini, fren ve dönüş ışıklarıyla yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenmesi, 
4- Aracın boyunu önden 1 m.den, arkadan 2 m.den fazla aşacak şekilde yüklenmesi, 
5- Kasanın sağ ve sol yanlarından taşacak şekilde yüklenmesi, 
6- Çamurluk, basamak, kasa kenarı, sürücü mahallinin veya araç üstü, bagaj merdiveni gibi dış kısımlarda ve yük üzerinde yolcu taşınması, yasaktır.

Yük Taşınmak için Yapılmış Araçlarda, Gerekli Hallerde; 
1- Uygun oturma yerlerinin yapılmış, kasa kenarlarının kapalı ve üzerinin örtülü olması şartıyla, taşıma sınırının her tonu için 2 yolcu taşınabilir. 
2- Kısa mesafelerde işçi taşınmasında kullanılacaklar için, kasa kapaklarının kapalı ve karoser zeminden itibaren en az 120 cm. yüksekliğinde elle tutulacak sağlam bir korkuluğun bulunması şartı ile taşıma sınırının her tonu için ayakta 2 yolcu (işçi) taşınabilir. 
3- Tarım ürünlerinin toplanması, yüklenmesi veya boşaltılması amacıyla lastik tekerlekli traktörlerin römork veya yarı römorklarında oturmaları şartıyla, taşıma sınırının her tonu için en çok 3 kişi taşınabilir. 

4- Yükle yolcu bir arada taşınırken yükler sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olmalı, kasanın yan ve arka kapakları kapalı olmalı, yolcular kasa içinde ayrı bir yere oturtulmalıdır.

 

TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI

    Fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, kendi kendine tutuşucu veya kolayca ateş alıcı, zehirli veya radyoaktif maddeler ile bunların benzerleri Tehlikeli Madde sayılır. 
1- Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında bulundukları yere 30 m. mesafe içinde, sigara ve benzerleri içilmeyecek, kibrit, çakmak, aydınlatma cihazı ve benzerleri gibi alev ve kıvılcım çıkaran şeyler kullanılmayacak. 
2- Tehlikeli madde taşıyan araçların içine 6 voltu geçmeyen pilli fener dışındaki aydınlatma cihazları ile girilmeyecektir. 
3- Bu araçlarda iki adet 6 kg. kapasiteli yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır. 
4- Araca başka yük alınmayacak, mal sahibi veya hizmetliden başka yolcu bindirilmeyecektir. 5- Park etme ve duraklama halinde araç, bir görevlinin gözetimi altında olacaktır. 
6- Bu araçları sürenler, yerleşim yerleri dışındaki karayolunda, diğer araçları en az 50 m. mesafeden takip edeceklerdir. 
7- Duraklama hallerinde diğer araçlarla aralarında 20 m. mesafe bulunduracaklardır. 

- Tehlikeli madde taşıyan araçlar, şehir içerisinde 30km. şehir dışında 50km. hızla gidebilir. (Eğer boş ise, kendi sınıfının hızı ile) 
- Dolum veya boşaltım sırasında kıvılcım çıkaran nesnelere en fazla 30m. yaklaşır, park anında 20m. takip mesafesi 50m. olmalıdır. 
- Tehlikeli madde taşıyan araçlarda 6kg. iki adet yangın söndürme cihazı ve temizlik anında tanker içindeki aydınlatma feneri de 6 voltluk pil olmalıdır. 
- Arıza anında başka bir gözcü bulunmalıdır. 

 

OTOYOL KURALLARI

1- Otoyola girerken “Hızlanma Şeridi”nden yararlanılarak, yoldaki  trafiğin akış hızına uyum sağlandıktan sonra hızlanma şeridinin sonundan otoyol bandına girmek zorunludur. 
2- Otoyolda duraklamak, park etmek gibi geri gitmek ve geriye dönmek yasaktır. 
3- Kaza ve arıza gibi zorunlu hallerde taşıtın emniyet şeridine alınarak işaretlenmesi gerekir. Emniyet şeridinde seyretmek yasaktır. 
4- Otoyoldan çıkarken de “Yavaşlama Şeridi”ne şeridin başından girmek bu şerit boyunca hız azaltmak zorunludur
Otoyolda seyrederken, altına inilmemesi gereken hız sınırına mecburi asgari hız denir.

 

MOTORLU TAŞITLARDA TRAFİĞE KATILMA-TESCİL İŞLEMLERİ 

- Araç sahipleri araçlarını yönetmelikte belirtilen esaslara göre yetkili tescil kuruluşuna tescil ettirmek 

  ve tescil belgesi almak zorundadır. 
- Tescili zorunlu olan ve daha önce tescili yapılmamış bir aracı satın alan veya gümrükten çeken araç

   sahipleri: 
-
Satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte yazılı 

  olarak yetkili tescil kuruluşuna müracaat etmek zorundadırlar. 
- Tescili araçları NOTER senediyle satın veya devir alan araç sürücüleri, aracı adına tescil ettirmek üzere gerekli bilgi ve belgelerle birlikte bir ay içinde yetkili tescil kuruluşuna müracaat etmek zorundadırlar. 
- Tescil edilerek tescil belgesi alınan araçların karayoluna çıkabilmesi için ayrıca TRAFİK BELGESİ ve TESCİL PLAKALARI’nı alması gerekir. 

- Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakaları araç üzerinde hazır ve uygun durumda bulundurmadan araç trafiğe çıkamaz. 
- Tescil işlemleri geciken araçların geçici olarak trafiğe çıkarılıp karayolunda kullanılması için: Geçici trafik belgesi ve Geçici trafik plakaları alınması mecburidir. 

6- Tescil plakalarının araç üzerinde ve uygun durumda bulundurulması yanında ışıkların yakılması ile birlikte arka plakaların 20 metre mesafeden okunabilecek şekilde aydınlatılmış ve temiz olmalıdır. 
7- Motorlu bir aracın işletilmesi ve herhangi bir kazaya karışması gibi durumlara karşı MALİ SORUMLULUK SİGORTASI yaptırması zorunludur. 
8- Motorlu araç sürücüleri: trafik zabıtası (polisi) tarafından yapılacak denetim ve kontrol sırasında, 

a) Sürücü belgesini

b) Tescil belgelerini

c) Trafik belgesini

d) Mali sorumluluk sigorta poliçesini ve tescil plakalarını göstermek zorundadır.

9- Araç sahipleri ekonomik ömrünün dolması, kaza, yangın, tahrip edilme veya benzeri sebeplerle hurdaya ayırdıkları araçların tescilinin silinmesi için hurdaya ayırma tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili tescil kuruluşuna dilekçe ile müracaat etmek zorundadır. 

 

ARAÇLARIN MUAYENE MECBURİYETLERİ VE SÜRELERİ

1) Hususi otomobiller ile bunların her türlü römorkları: 
-
Trafiğe çıkarılışından sonra ilk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir. 
- Resmi ve ticari plakalı e bunların her türlü römorkları: İlk trafiğe çıkışından itibaren ilk 2 yaş sonunda devamında  yılda 1 
- Lastik tekerlekli traktörler ve bunların her türlü römorkları:İlk trafiğe çıkışından itibaren ilk 3 yaş sonunda ve devamında her 3 yılda bir. 
- Diğer bütün motorlu araçlar ile bunların her türlü römorkları ilk bir yaş sonunda ve devamında her yıl periyodik muayeneye tabi tutulur.

2- Motorlu taşıtın muayene süresi dolmamış olsa bile;

- Kazaya karışması sonucu yetkili zabıtaca muayenesi görülen araçlar,

- Üzerinde değişiklik yapılan araçlar ayrıca özel muayeneye tabi tutulurlar. 

3- Araç üzerinde yönetmelikte belirtilen şekilde yapılacak her türlü değişikliğin araç sahibi arafından 30 gün içinde yetkili tescil kuruluşuna bildirilmesi mecburidir.

4- Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri almış olanlar:

Derhal araç kullanmaktan men olurlar.

- Mahkeme kararıyla para ve hapis cezası ile cezalandırılır, sürücü belgesi süresiz olarak geri alınır.

 

TRAFİK KAZALARI

   Trafik Kazalarına El Konulması;

    Kaza nedenlerini, iz ve delilerini belirleyecek “Kaza Tespit Tutanağı” düzenlemek üzere trafik zabıtasınca (polis ve jandarma) el konulur. 
1- Trafik kazalarında yolun trafiğe kapandığı hallerde, yolu trafiğe açmak, 
2- Karayolunu kullananlar için ek bir tehlikenin oluşmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak, 3- Yaralılara ilk yardım yapılmasını veya en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmesini sağlamak, 4- Kaza yerindeki mal güvenliğini sağlamak, 
5- Trafik Kazası Tespit Tutanağı düzenlemek,

     Kazaya Karışanların Sorumlulukları; 
1- Durmak ve trafik güvenliği için gerekli önlemleri almak, 
2- Kaza yerindeki durumu değiştirmemek, 
3- Olayı görevlilere bildirmek, kaza yerinden ayrılmamak, 
4- Olayda taraf olanlar, istendiğinde diğer tarafa kimlik ve adreslerini bildirmek, sürücü ve trafik belgeleri ile sigorta poliçelerini göstermek, bunlara ait gerekli bilgileri vermek, 
5- Başında sahibi ve sorumlusu bulunmayan araç veya mala zarar verilmesi halinde; aracın, malın ilgilisini bulmak. Bulunmadığı takdirde zarar verilen aracın veya malın görülebilen yerlerine not bırakmak.

     Kaza sadece maddi hasarla sonuçlanmış ise, kazaya karışan bürün tarafların, aralarında yazılı olarak anlaşmaları halinde olay yerinden ayrılabilirler. Olay yerinden ayrıldıktan sonra, kaza tespit tutanağını düzenlemesini isteyemezler. 

Kaza Yerinden Geçenlerin Sorumlulukları; 
1- Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak,

2- Olayı en yakın zabıtaya veya sağlık kuruluşuna bildirmek,

3- Yetkililerin isteği halinde yararlı sağlık kuruluşuna götürmek.

 

TRAFİKTE ASLİ KUSURLAR

1- Kırmızı ışıkta geçmek. Trafik polisinin dur ikazına uymamak.

2- Şeride tecavüz etmek.

3- Bir araca arkadan çarpmak.

4- Karşı yönden gelen şerit ve yol bölümünden gitmek.

5- Sollama kurallarına uymadan araç sollamak.

6- Dönüş kurallarına uymamak.

7- Daralan yollarda öncelik hakkına uymamak.

8- Şehirler arası yollarda park yapmak.

    Alkollü araç kullanmak, hız limitini aşarak araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak ASLİ KUSUR

    DEĞİLDİR. 

TRAFİK SUÇLARI ve KARŞILIĞI CEZALAR

    Trafik suçlarına ilişkin davalara trafik mahkemeleri, bunların bulunmadığı  yerlerde sulh ceza mahkemelerinde bakılır. 

    Adli Cezalar; 
1-
Hafif para cezası 
2- Hafif hapis (Hafif para cezası ile birlikte) 
3- Belgelerin geri alınması (Hafif para cezası ile birlikte)

4- İşyeri kapatma (Hafif para cezası ile birlikte) 

    İdari Cezalar; 
1- Para cezası 
2- Belgelerin geri alınması 
3- Puan cezası (Suçun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile geriye alınır ve eğitime tabi tutulur. Aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirilmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. 
Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir. Bir yıl içinde üç defa ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir.) 

- Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise 1 yıl süre ile geri alınır. 
- İdari bir trafik suçu işlenenler hakkında Ceza Tutanağı düzenlenir. Ceza Tutanağının bir örneği ilgiliye verildiği veya tebliğ edildiği tarihten 10 gün içinde ödenmesi gerekir. 10 gün içinde ödenmeyen para cezaları iki katına çıkar ve ödeme süresi 10 gün daha uzar. Bu süre içinde de para cezaları üç katına çıkar. Uzama süresi içinde de ödenmesi durumunda ödenmeyen para cezaları üç kat olarak takip ve tahsil edilir. 
- Trafik para cezası tutanakları, takip ve tahsil için bu tutanakları düzenleyenler tarafından 7 iş günü içinde ilgili mal sandığına gönderilir. 


                                         ARAÇLARDA BULUNDURULMASI ZORUNLU  ARAÇ ve GERÇLERİ 
Takograf: 
Otobüs kamyon ve çekicilerde.
Taksimetre:
Taksi otomobillerinde
Yangın söndürme cihazı:
a- Otomobil, minibüs ve kamyonetlerde 1 kg. kapasiteli bir adet,
b- Otobüs, kamyon ve çekicilerde 6 kg. kapasiteli bir adet,
c) Tehlikeli madde taşıyan araçlarda 6 kg. kapasiteli iki adet,
   
Yangın söndürme cihazı sürücünün hemen yanında, kolay erişebileceği bir yerde bulunmalıdır.
Reflektör:
Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç, bütün motorlu araçlarda iki adet,
Stepne:
Şehirlerarası yolcu taşıyan bütün araçlarda, 
Tekerlek takozu:
Otobüs, azami ağırlığı 3,5 tondan fazla olan araçlar ve iki dingilli römorklarda bir adet. Üç veya daha çok dingilli taşıtlarda ve tek dingilli römorklarda iki adet. 
Yedek malzeme ve takımlar:  
Otomobil, minibüs, Otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve lastik tekerlekli traktörlerde.
İlk yardım çantası:
Otomobil, minibüs, Otobüs, kamyon, çekici ve lastik tekerlekli traktörlerde
Engel işareti: 
Otobüs, kamyon, çekicilerde 150 x 25 cm. ebadında bir adet. 


                                                                                       ÇEVRE
Çevre:
İnsanı etkileyen ve insanlardan etkilenen dış ortama denir.
Çevre koruma:
Çevre kirliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara denir. 
Atık:  
Çevrede bozulma meydana getirecek miktarda çevreye boşaltılan maddelere denir.Atıklar çirkin görünüm arz etmesinin yanı sıra pis koku yayar ve hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olur. 
Çevre Kirliliği:  
İnsanların faaliyetleri sonucu havada, suda, toprakta meydana gelen olumsuz gelişmeler, ekolojik dengenin bozulması, gürültü koku, ve atıkların meydana getirdiği zararlı sonuçlardır. 
Çevre Hakkı:
Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını ihlal edenlere karşı yargı mercileri önünde savunma hakkıdır. 
Dba:  
Ses değerlendirme birimi,
Gürültü:
Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyede çıkartılan, istenmeyen seslerdir.
    Çevre Kirlilikleri; 
1- Hava kalitesini bozan kirlilik sebepleri:
a) Bakım yapılmamış araçların fazla yakıt yakması,
b) Temiz olmayan yakıt kullanılması,
c) Trafik yoğunluğunu
d) Zorunlu haller dışında araç kullanma,
e) Trafik yoğunluğu nedeniyle aracın uzun süre trafikte seyretmesi,
f) Duraklama ve park etme sırasında motorun gereksiz yere çalıştırılması,
g) Araç motoru rölantide çalışırken egzozdan çıkan karbon monoksit gazı % 3,5’den, araç hareket halindeyken % 4,5’den fazla olmamalıdır.
h) Araçların egzoz gazları, yağ ve yakıt sızıntıları, akıntıları ve buharları, lastik tozları ve parçaları, araçların taşıdıkları yüklerin tozaması, buharlaşması v.b. 
ı) Taşıtlara taşıma sınırı üzerinde yük yüklemek, aşırı hızlı gitmek, araç dışına gereksiz aksesuarlar takmak, seyir halinde camları açmak, lastik havalarının uygun seviyede olmaması, gereksiz yere taşıt kullanmak havayı kirletir. 
    Küçük silindir hacimli taşıtların kullanılması, aynı güçte olan taşıtlardan hafif olanının tercih edilmesi, yürüyerek gidilebilecek yere her hangi bir araçla gidilmemesi çevrenin korunması için alınacak tedbirlerdendir. Kurşunsuz yakıt kullanılmalı, çünkü havadaki kurşun kirliliğinin en önemli kaynağı taşıtlardır. Üstelik kurşunsuz yakıt kullanan araçların egzoz sistemlerindeki katalitik konvektör, egzozdan çıkan zehirli gazların zehirleyici etkilerini azaltmaktadır. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarından yararlanmalıdır. Araç kullanırken trafiğin yoğun olmadığı saatleri, trafiğin yoğun olmadığı yolları tercih etmek gerekir. Gidilecek yere en kısa mesafeden gidilmelidir. Kısa mesafenin seçilmesi, enerji ve yakıt tasarrufu sağlamanın yanı sıra çevrenin kirletilmemesi bakımından da yarar sağlar. Üstelik turistlerde temiz bir ülkeyi tercih ederler.

Hava kirliliği, insanlarda nefes darlığı, kanser ve toplu ölümler gibi zararlara yol açmaktadır.
2- Toprak Kirliliği 
Otomobil, minibüs, Otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve lastik tekerlekli traktörlerde;
a) Araç bakımlarının uygun ortamlarda yapılması, motor yağı, yakıt, asit vs. atıkların toprağa dökülmesi,
b) Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen maddelerin artıklarının çevreye atılması,
c) Kimyasal ve radyoaktif maddelerin emniyet tedbirleri alınmadan taşınması, (Radyoaktif maddelerin yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan izin alınması zorunludur.) 
d) Sürücülerin orman ve tarım arazisi yangınlarına sebep olmaları,
e) Dökülecek, taşacak tozacak vb. şekillerde yük taşıma

Haritayı yönüne göre koyma :

                                                                     HARİTA OKUMA
Haritayı yönüne göre koymada en doğru yöntem pusula kullanmaktır. Pusula olmadan da haritada yön bulunabilir. En kolay yöntem harita üzerindeki belirli bir noktayı (kavşak,köprü) gerçek şekille aynı yöne gelinceye kadar döndürerek aynı istikamete gelince harita doğru yöne yaklaşık olarak konmuş olur. Haritalarda mevcut ana işaretler ( dağlar, tepeler, ormanlık alanlar, akarsular) haritayı yönüne koymada yardımcı olacaktır. Güneşin doğudan doğuşu ve batıdan batışı da haritayı yönüne koymada önemli bir ip ucudur. Mezarlıklar, camiler, kiliseler ve ağaçların üzerinde bulunan yosunlar da yön tayini için kullanılabilir.

Haritayı yönüne göre koyma :

Harita okuma, Haritayı yönüne göre koymada en doğru yöntem pusula kullanmaktır. Pusula olmadan da haritada yön bulunabilir. En kolay yöntem harita üzerindeki belirli bir noktayı (kavşak,köprü) gerçek şekille aynı yöne gelinceye kadar döndürerek aynı istikamete gelince harita doğru yöne yaklaşık olarak konmuş olur. Haritalarda mevcut ana işaretler (dağlar, tepeler, ormanlık alanlar, akarsular) haritayı yönüne koymada yardımcı olacaktır. Güneşin doğudan doğuşu ve batıdan batışı da haritayı yönüne koymada önemli bir ip ucudur. Mezarlıklar, camiler, kiliseler ve ağaçların üzerinde bulunan yosunlar da yön tayini için kullanılabilir.

HARİTALARI ÜÇ GURUPTA TOPLANIR;

1) Küçük Ölçekli Haritalar :

Bu haritalarda büyük arazi parçaları ve bu arazi üzerindeki ana yolların mesafeleri gibi detaylar mevcuttur. Ölçeği 1/500.000 den daha küçük olan haritalardır. Bu haritalar Dünya’nın, kıtaların, ülkelerin tamamını veya bir bölümünü gösterir.

2) Orta Ölçekli Haritalar :

Ölçeği 1/200.000 ile 1/500.000 arasında olan haritalardır. (Ülke haritaları gibi)

3) Büyük Ölçekli Haritalar :

Bu haritalarda daha küçük arazi parçaları ve bu arazi üzerindeki ana ve tali yollar gibi detaylar mevcuttur. (İstanbul, izmir, haritası gibi şehir ve bölde haritaları.)

Haritaların Kenar Bilgileri :

Kenar bilgileri haritada verilen bilgilerin önemli bir parçasıdır. Haritada verilen detayların tam olarak anlaşılması ve kullanılmasını sağlar. Özellikle farklı ülkelerde üretilen haritaların doğru ve süratle anlaşılmasına yardım etmek gayesiyle mevcut bir takım uluslararası anlaşmalara bağlı olarak kenar bilgileri, kapsam ve planlama yönünde standart hale getirilmiştir. Bu bilgileri mümkün olduğunca haritaların aynı bölgelerine yazılır. Yolların yapısı, mesafesi, hatta gidiş yönündeki eğim bu işaretlere bakarak anlaşılabilir. Yollara verilen numaralarda (mahallenizdeki sokak numaraları gibi) gideceğimiz yere ulaşmamızda yardımcı olur.

Haritada Yer ve Yön Bulma :

- Haritanın üst kısmı (Üst kenar çizgisi) Haritanın KUZEY yönü,

- Haritanın sağ tarafı (Sağ kenar çizgisi) Haritanın DOĞU yönü,

- Haritanın sol tarafı (Sol kenar çizgisi) Haritanın BATI yönü,

- Haritanın alt kısmı (Alt kenar çizgisi) Haritanın GÜNEY yönünü gösterir.

Haritada bulunan koordinatlar (ENLEMLER-BOYLAMLAR) bulunduğumuz yeri belirtmek için kullanılır.

bottom of page